Ερευνητικά Έργα

Πατήστε Εδώ

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Πατήστε Εδώ

Μελέτες

Πατήστε Εδώ

Σκοπός του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού “iTED Lab” είναι θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο (ΦΕΚ ίδρυσης: 4327/τ. Β’/17.09.2021) που υπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Εστιάζει σε γνωστικά αντικείμενα σχετιζόμενα με τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την τουριστική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη, την τουριστική πολιτική και τον σχεδιασμό, τις ειδικές μορφές τουρισμού και τη σχετική με αυτές επιχειρηματικότητα, το τουριστικό μάρκετινγκ και την προβολή, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση - κατάρτιση στον τουρισμό, τα συνεργατικά δίκτυα, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής στον τουρισμό κ.ά.

TeL

Ενδεικτικά Έργα

Νέα